หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเรา | ผ่อน 0% | รถตู้ให้เช่า | Call 081-2534940 Line id : 0812534940 
 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า รับ-ส่ง สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ รถตู้เริ่มต้น 1,200.- CAMRY 800.-
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

      บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัดก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทยมุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัวโดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิต
และประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก
ได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่สื่อความหมาย ถึงความเจริญรุ่งเรือง
อย่างไม่สิ้นสุดโดยบรรดาผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการมีด้วยกัน 7 ท่านคือ

หลวงดำรงดุริตเรข
พระยาปรีชานุสาสน์
นายรองสนิท โชติกเสถียร
หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล
นายพยัพ ศรีกาญจนา
นายเทียน เหลียวรักวงศ์

        เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียวโดยม
ีพนัก งาน รวมทั้งผู้จัดการรวม
6 คน และพนักงานเดินตลาดอีกเพียง 5 คนแต่การดำเนินกิจการก็เจริญเติบโตก้าวหน้า มาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการ การรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้นโดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2493โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี
ีในรัชกาลที่
7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ การแยกการดำเนินกิจการประกันวินาศภัย ออกจากกิจการประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แยกเมื่อ
วันที่
1 เมษายน 2543 บริษัทเมื่อแยกกิจการแล้วใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย(2000) จำกัด
ดำเนินกิจการประกันวินาศภัย ด้วยทุนจดทะเบียน
500 ล้านบาท และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินกิจการประกันชีวิต ทุนจดทะเบียน
2,200 ล้านบาท ในปัจจุบันอาคเนย์ฯ ทั้งสองบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจ
เกื้อหนุนกันอย่างครบวงจรภายใต้ปรัชญาแห่งการให้บริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ด้วยความมั่นคง
ซื่อตรง และห่วงใย เพื่อรังสรรค์ ประโยชน์สู่สังคมและครอบครัวคนไทยตลอดไป

มั่นคง ก้าวหน้า ด้วยรากฐานและประสบการณ์ 
        
            ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย
ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง
58 ปี ทำให้การดำเนินงานทั้งด้านหลักวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร
ฝ่ายขายและพนักงานประจำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า อย่าง
มืออาชีพ การขยายตัวและเติบโตของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย (
2000)จำกัดเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จก้าวหน้า และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นอย่างดี

อาคเนย์ประกันภัย (2000) หนึ่งในบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง
        
         บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท ไทยเจริญคอมเมอร์เชียลกรุ๊ป
(
T.C.C. GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบัน T.C.C. GROUP เป็นเจ้าของตราสินค้า และเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ และเอ็มไพร์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ
T.C.C. GROUP จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย(2000) มีศักยภาพทางฐานะ การเงิน เพียงพอ ในการสร้างหลักประกันให้้กับทุกครอบครัวไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
 
 
 
 
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ประกันภัยรถยนต์
กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ หรือ โทร 089-760-6356 Fax 02-915-0366
กรอกรายละเอียดสำหรับสั่งซื้อประกันภัย
เลือกประเภทประกันภัย
*ยี่ห้อรถ
*รุ่นรถ
*ปีรถ
*พรบ.(ภาคบังคับ)
*ชื่อ-นามสกุล
*เบอร์โทร
E-mail
Fax
แนบไฟล์สำเนาทะเบียนรถ
*ช่องทางการชำระเงิน
ที่อยู่ในการจัดส่ง
 
Copyright © 2010 speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved