หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเรา | ผ่อน 0% | รถตู้ให้เช่า |

Call 081-2534940 Line id : 0812534940 

 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
 
 
 
 

15 อันดับบริษัทประกันภัยรถ ยอดนิยมประจำปี 2556

ลำดับบริษัท
ประกันภัย

เบี้ยประกัน
ภัยรับ(ลบ.)

1.วิริยะ

30,940

2.สินมั่นคง

8,107

3.ประกันคุ้มภัย

6,699

4.กรุงเทพ

6,681

5.ทิพยประกันภัย

5,148

6.แอลเอ็มจี ประกันภัย

5,034

7.ธนชาตประกันภัย

4,929

8.โตเกียวมารีนประกัน

4,331

9.เมืองไทยประกันภัย

4,257

10.กลางคุ้มครองฯ

3,837

11.มิตรแท้ประกันภัย

2,844

12.อาคเนย์ประกันภัย

2,531

13.ไอโออิ กรุงเทพฯ

2,374

14.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2,306

15.มิตซุย สุมิโตโม

1,868

 
บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า รับ-ส่ง สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ รถตู้เริ่มต้น 1,200.- CAMRY 800.-
เงื่อนไขการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย
 
ผ่อนชำระเป็นเงินสดแบ่งจ่าย 2-4 งวด ดอกเบี้ย 0% ไม่ใช้บัตรเครดิต


เงื่อนไขการให้บริการผ่อนชำระ 3-4 งวด

ผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็น 2-4 งวด

ประกันภัยที่ให้บริการ สามารถผ่อนได้ ประเภท 1 , ประเภท 2 พลัส , ประเภท 3 พลัส , ประเภท 3

วิธีการชำระเงิน

งวดที่ 1 ชำระทันทีที่แจ้งงาน

งวดที่ 2 นับไปอีก 1 เดือน

งวดที่ 3 นับไปอีก 1 เดือน ถัดจากงวดที่ 2

งวดที่ 4 นับไปอีก 1 เดือน ถัดจากงวดที่ 3

ตัวอย่าง ลูกค้าแจ้งงาน วันที่ 27/10/58 ชำระงวดแรก 27/10 งวดที่สอง 27/11 งวดที่สาม 27/12

กรณีชำระล่าช้า

-หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้า 200 บาท

-หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่เกิน 7 วัน จะมีการยกเลิก/ถอนกรมธรรม์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการผ่อนชำเบี้ยประกัน

1.จำนวนเงินผ่อนชำระแต่ละงวดใช้จำนวนเงินที่ขอผ่อนหารจำนวนงวดที่ขอผ่อน โดยผ่อนเท่ากันทุก ๆ งวด

2.เอกสารการผ่อนชำระของผู้เอาประกันเป็นหน้าที่ของสมาชิกต้องติดตามและจัดส่ง
ให้ถึงบริษัทภายใน7วันนับจากวันที่ขอทำสัญญาผ่อนชำระหากเกินกำหนด7วัน
บริษัทยังไม่ได้รับสัญญาผ่อนชำระบริษัทขอระงับความคุ้มครองชั่วคราวและยกเลิก
สัญญาผ่อนเป็นระบบเงินสดและให้ ชำระค่าเบี้ยประกันทันทีหากเกินกว่า15 วันแล้วไม่ได้รับชำระค่าเบี้ยประกันบริษัทขอยกเลิกความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3 ชื่อลูกค้าผู้ขอผ่อนเบี้ยต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น และเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัท ขอยกเลิกสัญญาผ่อนชำระและปรับเป็นระบบเงินสดทันที

4.ระหว่างสัญญาผ่อนชำระหากมีการเคลมและมีความเสียหายไม่เกินค่าเบี้ยประกัน สามารถเคลมและผ่อนเบี้ยได้ตามปกติ หากค่าความเสียหายสูงกว่าค่าเบี้ยประกัน และจำเป็นต้องใช้กรมธรรม์ฉบับจริง ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที

5. ระหว่างผ่อนชำระหากขอปิดสัญญาผ่อนก่อนกำหนด คิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมที่ทำสัญญาขอผ่อนเบี้ยประกันไว้

6.ระหว่างผ่อนชำระหากผิดนัดชำระจนมีผลให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์
ไม่มีการคืนเงินค่าผ่อนชำระใด ๆ ทั้งสิ้น

 
สำหรับลูกค้ามีบัตรเครดิตบัตรเครดิต
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการให้บริการ

     1.อัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน

     2.ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ทุกประเภท

     3.รับส่วนลดพิเศษดังนี้

        เบี้ย   5,000 -  9,999 บาท รับส่วนลด  400 บาท

        เบี้ย 10,000 - 15,000 บาท รับส่วนลด 600 บาท

        เบี้ย 15,000 - 20,000 บาท รับส่ีวนลด 900 บาท

        เบี้ย 20,000 ขึ้นไป         รับส่วนลด 1,200 บาท

บัตรเครดิตที่ให้บริการ

          1. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

          2. บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย

          3.บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์

บัตรเครดิต บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตซิตี้
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เฉพาะบัตรเครดิต

เงื่อนไขการให้บริการ

     1.อัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 4 เดือน

     2.ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ทุกประเภท
ยกเว้นประเภท 3

     3.รับส่วนลดพิเศษดังนี้

        เบี้ย   5,000 -  9,999 บาท      รับส่วนลด 500 บาท

        เบี้ย 10,000 - 15,000 บาท     รับส่วนลด 700 บาท

        เบี้ย 15,000 - 20,000 บาท     ส่วนลด 1,000 บาท

        เบี้ย 20,000 ขึ้นไป             รับส่วนลด 1,300 บาท

บัตรเครดิตที่ให้บริการ

           1.บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย

           2.บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์

           3.บัตรเครดิตเซ็นทรัล

           4.บัตรเครดิต VISA , MASTER ทหารไทย

บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตซิตี้
บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรเครดิตทหารไทย
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เฉพาะบัตรเครดิต

เงื่อนไขการให้บริการ

     1.อัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 3 กับ 6 เดือน

     2.ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ทุกประเภท

     3.รับส่วนลดพิเศษดังนี้

        เบี้ย   5,000 -  9,999 บาท รับส่วนลด  300 บาท

        เบี้ย 10,000 - 15,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท

        เบี้ย 15,000 - 20,000 บาท รับส่ีวนลด 800 บาท

        เบี้ย 20,000 ขึ้นไป         รับส่วนลด 1,100 บาท

บัตรเครดิตที่ให้บริการ

          1. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

          2. บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

          3. บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีGE หรือ บัตรในเครือ

บัตรเครดิต บัตรเครดิตกสิกร บัตรเครดิตกรุงศรี
 
 
 
Copyright © 2009-2014speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved