หน้าแรก | วิธีการชำระเงิน | ติดต่อเรา 0812534940, 0897606356, 021183733  
 
ประกันรถยนต์
รถเก๋ง ประกันรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
รถประกัน ประกันรถยนต์
ประเภท 2+
รถคู่กรณี ประกันรถยนต์
ประเภท 3+
รถเด็กเล่น ประกันรถยนต์
ประเภท 3
ซื้อรถใหม่ ประกันรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
รถหาย พรบ.
 
 
ประกันชั้น 1
 
ประกันชั้น 2+
 
ประกันชั้น 3+
 
ประกันชั้น 3
 
ประกันรถรับจ้าง
 
พ.ร.บ.
 
รวมโปรโมชั่น
ล่องเรือดินเนอร์
 
รวมโปรโมชั่น
ล่องเรือพัทยา
 
รวมโปรโมชั่น
ล่องเรือภูเก็ต
 
รวมโปรโมชั่น
ใบหยกบุฟเฟต์
 
โปรโมชั่น
รถบัสทานอาหาร
 
 
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 60,000 - 4,999 4,500 1533x3งวด
783x6งวด
483x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส มินิ
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 300,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 600,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 50,000 - 5,500 5,000 1704x3งวด
870x6งวด
537x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส SAFE GUARD Easy
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 400,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
ฟรี -บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง
ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 5,500 5,400 1840x3งวด
940x6งวด
580x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 50,000 - 5,000 4,500 1533x3งวด
783x6งวด
483x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 100,000 - 5,300 4,800 1636x3งวด
836x6งวด
516x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 200,000 - 5,900 5,300 1806x3งวด
923x6งวด
569x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 300,000 - 6,600 5,900 2010x3งวด
1027x6งวด
634x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 50,000 - 5,300 4,800 1636x3งวด
836x6งวด
516x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 100,000 - 5,900 5,300 1806x3งวด
923x6งวด
569x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 200,000 - 6,500 5,800 1976x3งวด
1010x6งวด
632x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน25ปี
ไม่เสีย 300,000 - 7,100 6,300 2147x3งวด
1097x6งวด
677x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
ฟรี -บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง
ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 6,500 5,900 2010x3งวด
1027x6งวด
634x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 200,000 - 7,300 6,600 2249x3งวด
1149x6งวด
709x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 300,000 - 8,300 7,400 2521x3งวด
1288x6งวด
795x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่จำกัดปีรถ
2,000 50,000 - 5,000 4,600 1567x3งวด
801x6งวด
494x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่จำกัดปีรถ
2,000 70,000 - 5,300 4,800 1636x3งวด
836x6งวด
516x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่จำกัดปีรถ
2,000 100,000 - 6,000 5,500 1874x3งวด
957x6งวด
591x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่จำกัดปีรถ
2,000 200,000 - 6,800 6,100 2078x3งวด
1062x6งวด
655x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน15ปี
2,000 300,000 - 7,500 6,700 2283x3งวด
1166x6งวด
720x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 6,500 5,800 1980x3งวด
1013x6งวด
626x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 6,200 5,700 1946x3งวด
996x6งวด
616x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 150,000 - 6,900 6,400 2185x3งวด
1118x6งวด
691x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 200,000 - 7,200 6,600 2253x3งวด
1153x6งวด
713x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 250,000 - 7,500 6,900 2255x3งวด
1205x6งวด
745x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
2,000 100,000 - 5,200 4,800 1638x3งวด
838x6งวด
518x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
2,000 150,000 - 5,900 5,400 1843x3งวด
943x6งวด
583x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
2,000 200,000 - 6,100 5,600 2082x3งวด
1065x6งวด
659x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
2,000 250,000 - 6,400 5,900 2014x3งวด
1031x6งวด
637x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
(ออกกรมธรรม์คุ้มครองให้ก่อน สามารถตรวจสอบก่อนชำระเงิน)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 2,500,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 100,000 - 5,999 5,400 1843x3งวด
943x6งวด
583x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 200,000 - 6,999 6,300 2150x3งวด
1100x6งวด
680x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 300,000 - 7,999 7,200 2458x3งวด
1258x6งวด
778x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 400,000 - 8,799 7,900 2697x3งวด
1380x6งวด
853x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 500,000 - 9,499 8,600 2935x3งวด
1502x6งวด
929x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 100,000 - 7,200 6,500 2219x3งวด
1135x6งวด
702x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปีี
ไม่เสีย 150,000 - 7,600 6,800 2321x3งวด
1188x6งวด
734x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 200,000 - 8,200 7,400 2526x3งวด
1293x6งวด
799x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
บาท/คน
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 100,000 - 6,500 5,800 1980x3งวด
1013x6งวด
626x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปีี
ไม่เสีย 200,000 - 7,000 6,300 2150x3งวด
1100x6งวด
680x10งวด
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 300,000 - 7,500 6,800 2321x3งวด
1188x6งวด
734x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
รถตู้
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
รถตู้
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
ไม่เกิน12ปี
2,000 100,000 - 5,800 5,300 1809x3งวด
926x6งวด
572x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
บาท/คน
รถเก๋ง
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถกระบะ
ไม่เกิน 5 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
บาท/ครั้ง
-
แพ็คเกจนี้สำหรับลูกค้าติดตั้งกล้อง CCTV (กล้องหน้ารถ)
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 100,000 - 5,900 5,300 1809x3งวด
926x6งวด
572x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 200,000 - 6,800 6,100 2082x3งวด
1065x6งวด
659x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 300,000 - 7,700 6,900 2355x3งวด
1205x6งวด
745x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 200,000 - 7,100 6,400 2185x3งวด
1118x6งวด
691x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน20ปี
ไม่เสีย 300,000 - 8,300 7,500 2560x3งวด
1310x6งวด
810x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 300,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 6 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 6 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
รถกระบะ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 7,200 6,600 2253x3งวด
1153x6งวด
713x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
บาท/คน
ไม่เกิน 4 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 4 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถเก๋ง
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 100,000 - 6,800 6,200 2116x3งวด
1083x6งวด
670x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 200,000 - 7,500 6,900 2355x3งวด
1205x6งวด
745x10งวด
รถเก๋ง
ไม่เกิน15ปี
ไม่เสีย 300,000 - 8,200 7,600 1638x3งวด
838x6งวด
518x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000
บาท/คน
10,000,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000
บาท/ครั้ง
-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
บาท/คน
ไม่เกิน 3 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000
บาท/ครั้ง
-
เบี้ยประกันภัย
ประเภทรถ ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทุนประกัน สูญหาย/
ไฟไหม้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระ
รถกระบะ
ไม่เกิน10ปี
ไม่เสีย 100,000 - 7,100 6,500 2219x3งวด
1135x6งวด
702x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน10ปี
ไม่เสีย 200,000 - 8,100 7,400 2526x3งวด
1293x6งวด
799x10งวด
รถกระบะ
ไม่เกิน10ปี
ไม่เสีย 300,000 - 8,799 8,100 2765x3งวด
1415x6งวด
875x10งวด
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์โดยกดที่รูปหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 
Copyright © 2009-2021 speedinsure.net All Rights Reserved