หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเรา | ผ่อน 0% | รถตู้ให้เช่า | Hotline 02-9152521 , 081-2534940  
 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า รับ-ส่ง สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ รถตู้เริ่มต้น 1,200.- CAMRY 800.-
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประวัติบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เพื่อก้าวต่อไปสู่...
บริษัทประกันวินาศภัย ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท
เมืองไทยประกันภัยจำกัด”
เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและ
กัน อย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ ภายใน 5 ปี
ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 ล้านบาท”

“และเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย
ที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

กว่า 76 ปี... ภัทรประกันภัย ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475 การดำเนินธุรกิจของภัทรประกันภัยสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สาธารณชน มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด เส้นทางที่ก้าวเดินสะสมความมั่นคง และความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประกันภัย ล้วนเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด

ภัทรประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่
่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด สมดังวิสัย
ทัศน์ “บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณ” ผสมผสานกับปรัชญาการดำเนินงานที่ซึมซาบในจิตสำนึกของทุกคนว่า“ซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรสนิทใจ”โดยมี คุณกฤตยา ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

กว่า 57 ปี... เมืองไทยประกันภัย ก้าวย่าง อย่างมั่นคง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อย้อนเวลากลับไปในปี พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จำกัด โดยเป็นสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยทุกประเภทครบวงจร จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการให้ บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าว
หน้าเป็นอย่างมาก จุดเปลี่ยนแปลง สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ ทำให้เมือง
ไทยประกันภัยต้องแยกตัวออกมาจาก เมืองไทยประกันชีวิต โดยผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ยืนหยัดรับใช้สาธารณชนด้วยความจริงใจตลอดมา พร้อมมีปณิธานในการดำเนินงานว่า
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ มากกว่าการเป็นผู้รับประกันภัยเพียงอย่างเดียว” โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

และในวันนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งด้านบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยพร้อม เสนอความคุ้มครองที่ สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ ของลูกค้า โดยเน้นความสำคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประ
เทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการแจ้งเหตุได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันภัย ได้ตระหนักและใส่ใจทุกรายละเอียดในเหตุแก่การเกิดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราพร้อมที่จะอยู่เดินเคียงข้างคุณในทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา เพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อทำประกันภัย กับเมืองไทยประกันภัย

ดังสโลแกนที่ว่า “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”
 
  รายชื่ออู่ในเครือบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)  
 
 
 
 
Copyright © 2010 speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved