หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเรา | ผ่อน 0% | รถตู้ให้เช่า | Hotline 02-9152521 , 081-2534940  
 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า รับ-ส่ง สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ รถตู้เริ่มต้น 1,200.- CAMRY 800.-
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
BENZ Model : C, E, S Class (ซ่อมห้าง)
 
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
                         1,000,000 บาท/คน
                       10,000,000 บาท/ครั้ง

2)ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
                        2,500,000 บาท/ครั้ง
     2.1 ความเสียหายส่วนแรก
                             ไม่มี    บาท/ครั้ง
1)ความเสียหายต่อรถยนต์
             ตามทุนประกัน    บาท/ครั้ง
     1.1 ความเสียหายส่วนแรก
                   ไม่มี            บาท/ครั้ง
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
       1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
        ก)ผู้ขับขี่      1 คน 100,000 บาท
        ข)ผู้โดยสาร 6 คน 100,000 บาท

2)ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท/คน
3)ประกันตัวผู้ขับขี่    300,000 บาท/คน

   หมายเหตุ : 1.อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราเบี้ยไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.
                     2.รถปีที่ 2-5 ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย (ยกเว้นรถป้ายแดง) และสภาพรถยนต์ต้อง                      ไม่มีความเสียหายใด ๆ

บริการพิเศษ :
1.บริการซ่อมรถฉุกเฉิน(รวมกรณีแบตฯมีปัญหาหรือลืมกุญแจ)หรือฟรีค่ารถยก เลือกข้อใดข้อหนึ่ง                        รับสิทธิไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
                       2.ฟรีค่าเช่ารถ(2วัน) หรือ ฟรีค่าห้องพักโรงแรม (1ห้อง2คืน) หรือ ฟรีจัดหาผู้ขับขี่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
                       เลือกข้อใดข้อหนึ่ง 1 ครั้งต่อปี
                       3.บริการเติมน้ำมันฟรีไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี รับสิทธิไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
                       4.ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

                                               ** ทุนประกันคำนวนที่ 90 % ของทุนประกันปีก่อน **
 
อัตราเบี้ยประกันภัย
ทุน รถใหม่ป้ายแดง รถปีที่ 2 รถปีที่ 3
ไม่เกิน 2,000 cc เกิน 2,000 cc ไม่เกิน 2,000 cc เกิน 2,000 cc ไม่เกิน 2,000 cc เกิน 2,000 cc
เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ เบี้ยปกติ เบี้ยพิเศษ
1,500,000 40,479 35,500 39,750 35,000 37,971 33,400 35,262 31,000 39,870 35,000 37,025 32,600
1,600,000 42,196 37,000 41,341 36,300 39,587 35,000 36,761 32,300 41,566 36,500 38,599 33,928
1,700,000 43,911 38,600 42,933 37,700 41,202 36,200 38,260 33,600 43,262 38,000 40,173 35,300
1,800,000 45,626 40,100 44,526 39,100 42,817 37,600 39,759 35,000 44,957 39,500 41,747 36,700
1,900,000 47,344 41,600 46,119 40,500 44,432 39,000 41,257 36,200 46,654 41,000 43,321 38,000
2,000,000 49,059 43,000 47,712 41,900 46,047 40,400 42,758 37,500 48,350 42,500 44,895 39,500
2,100,000 50,393 44,200 48,951 43,000 47,303 41,500 43,923 38,600 49,667 43,600 46,119 40,500
2,200,000 51,729 45,500 50,189 44,100 48,559 42,600 45,088 39,600 50,987 44,800 47,344 41,600
2,300,000 53,063 46,600 51,428 45,200 49,816 43,700 46,255 40,600 52,306 46,000 48,567 42,700
2,400,000 54,397 47,800 52,677 46,300 51,072 44,900 47,420 41,700 53,625 47,100 49,792 43,700
2,500,000 55,733 49,000 53,905 47,400 52,327 46,000 48,585 42,700 54,944 48,200 51,015 44,800
2,600,000 56,876 50,000 54,968 48,300 53,404 47,000 49,585 43,600 56,075 49,300 52,064 45,700
2,700,000 58,021 51,000 56,029 49,200 54,481 47,900 50,585 44,500 57,206 50,300 53,114 46,700
2,800,000 59,165 52,000 57,091 50,200 55,558 48,800 51,585 45,400 58,337 51,300 54,163 47,600
2,900,000 60,308 53,000 58,152 51,100 56,634 49,800 52,583 46,200 59,466 52,300 55,212 48,500
3,000,000 61,452 54,000 59,214 52,000 57,711 50,700 53,583 47,100 60,597 53,300 56,262 49,400
3,100,000 62,406 54,900 60,099 52,800 58,609 51,500 54,415 47,800 61,539 54,100 57,136 50,300
3,200,000 63,358 55,700 60,984 53,500 59,506 52,300 55,248 48,600 62,481 54,900 58,010 51,000
3,300,000 64,313 56,500 61,869 54,400 60,403 53,100 56,081 49,300 63,423 55,700 58,885 51,700
3,400,000 65,266 57,400 62,754 55,200 61,300 53,900 56,913 50,000 64,365 56,600 59,759 52,500
3,500,000 66,219 58,200 63,638 56,000 62,197 54,700 57,747 50,700 65,308 57,400 60,633 53,300
3,600,000 67,173 59,000 64,524 56,700 63,094 55,500 58,580 51,500 66,249 58,200 61,509 54,000
3,700,000 68,126 59,800 65,409 57,500 63,993 56,300 59,412 52,200 67,193 59,000 62,383 54,800
3,800,000 69,080 60,700 66,292 58,300 64,890 57,100 60,245 53,000 68,134 59,900 63,257 55,600
3,900,000 70,033 61,500 67,178 59,000 65,787 57,800 61,078 53,700 69,077 60,700 64,131 56,400
4,000,000 70,987 62,400 68,062 59,800 66,685 58,600 61,910 54,400 70,018 61,600 65,006 57,200
4,200,000 72,511 63,800 69,478 61,000 68,120 59,900 63,242 55,600 71,526 62,900 66,405 58,400
4,400,000 74,037 65,100 70,893 62,300 69,555 61,200 64,576 56,800 73,033 64,200 67,804 59,600
4,600,000 75,563 66,400 72,310 63,600 70,991 62,400 65,908 57,900 74,541 65,500 69,203 60,800
4,800,000 77,088 67,800 73,725 64,800 72,426 63,700 67,240 59,100 76,048 66,800 70,601 62,000
5,000,000 78,612 69,100 75,141 66,000 73,863 64,900 68,573 60,300 77,555 68,200 72,002 63,300
ดูประวัติบริษัท / รายชื่ออู่ในเครือ / ตรวจสอบสถานะตัวแทน / บริษัทเอ็มเอสไอจีประกันภัยจำกัด
 


 
เช็คเบี้ย/สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
กรอกรายละเอียดสำหรับเช็คเบี้ยประกันภัย
เลือก บริษัทประกันภัย
*ประเภทประกัน
*ประเภทผู้เอาประกัน
*ทะเบียนรถ
*ประเภทรถ
*ลักษณะการใช้รถ
*ยี่ห้อรถ
*รุ่นรถ
*ปีรถ
หมดประกัน
*ทุนประกันที่ต้องการ
ระบุชื่อคนขับ
ซ่อม
*พรบ (ภาคบังคับ)
แนบไฟล์สำเนาทะเบียนรถ
หน้าตารางกรมธรรม์เดิม(ถ้ามี)
 
ส่วนลดประกัน
ส่วนลดประวัติดี
ส่วนลดกลุ่ม
ส่วนลดอื่นๆ
ค่าเสียหายส่วนแรก
(Deduct)
 
ติดต่อกลับ
*ชื่อ-สกุล
*เบอร์โทร
e-mail
Fax
ที่อยู่ในการจัดส่ง

Copyright © 2010 speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved